Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje TD UJ

Komisje TD UJ

Komisje w Towarzystwie Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego mają za zadanie usprawnić pracę Towarzystwa poprzez odpowiedni podział kompetencji. Obszary działania Towarzystwa są bowiem bardzo liczne: od zadań organizacyjnych, promocyjnych, socjalnych, poprzez szkolenia i popularyzację nauki oraz osiągnięć doktorantów, aż po działania kulturalne i integracyjne.

 

W 2024 roku, na podstawie uchwały Rady TD UJ [tutaj], nastąpiła gruntowna reforma Komisji. Dotychczasowe Komisje zostały zagregowane do trzech nowych Komisji:

  • Komisja Kultury,
  • Komisja ds. Naukowych
  • Komisja ds. Organizacyjnych

Wewnątrz nich wyodrębniono Zespoły zadaniowe, które w większości przejęły zadania dawnych Komisji. Niefunkcjonujące Komisje zostały natomiast zlikwidowane, a ich obowiązki - przekazane do wybranych Zespołów.

Aktualnie funkcjonujące w TD UJ Zespoły:

  • Komisja ds. Naukowych: Zespół ds. Naukowych, Zespół ds. Szkoleń, Zespół Konkursowy, Redakcja Monografii TD UJ.
  • Komisja ds. Organizacyjnych: Zespół ds. Informacji i Promocji, Zespół ds. Socjalno-Bytowych, Zespół ds. Przedstawicieli Doktorantów, Zespół ds. Prawnych.

Szczegółowe informacje o zakresach działalności poszczególnych Komisji i Zespołów, jak również kontakt do Przewodniczących, znajdują się w zakładkach tematycznych z lewej strony.