Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje TD UJ

Komisje TD UJ

Komisje w Towarzystwie Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego mają za zadanie usprawnić pracę Towarzystwa poprzez odpowiedni podział kompetencji. Obszary działania Towarzystwa są bowiem bardzo liczne: od zadań organizacyjnych, promocyjnych, socjalnych, poprzez szkolenia i popularyzację nauki oraz osiągnięć doktorantów, aż po działania kulturalne i integracyjne.

Aktualne Komisje w TD UJ

W 2024 roku, na podstawie uchwały Rady TD UJ [tutaj], nastąpiła gruntowna reforma Komisji. Dotychczasowe Komisje zostały zagregowane do trzech nowych Komisji: Kultury, ds. Naukowych oraz ds. Organizacyjnych. Wewnątrz nich wyodrębniono Zespoły zadaniowe, które w większości przejęły zadania dawnych Komisji. Niefunkcjonujące Komisje zostały natomiast zlikwidowane, a ich obowiązki - przekazane do wybranych Zespołów.

Szczegółowe informacje o zakresach działalności poszczególnych Komisji i Zespołów, jak również kontakt do Przewodniczących, znajdują się w zakładkach tematycznych z lewej strony.