Nestorzy Nauki

Nowa inicjatywa Towarzystwa Doktorantów wymyślona specjalnie z okazji obchodów XX-lecia założenia organizacji. Celem jest zarejestrowanie wypowiedzi mentorów dzisiejszego świata nauki, i to tych z największym doświadczeniem naukowym. Nauki pojmowanej w całej jej rozciągłości od nauk humanistycznych po ścisłe, po jednym reprezentancie z każdego wydziału najstarszej uczelni w Polsce. Chcemy, aby głos tych właśnie osób dotarł najpierw do doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a potem do wszystkich ambitnych i inteligentnych ludzi, którzy zadają sobie pytanie czy, jak i dlaczego „uprawiać naukę"?. Nawiązując współpracę z Kroniką Filmową UJ, wspólnie dopilnujemy, aby głos nestorów dzisiejszej nauki brzmiał przez pokolenia. 

Slogan, Nestorzy Nauki – mistrzowie następcom, odwołuje się do relacji mistrz - uczeń. Podkreśla najwyższą pozycję mistrza, a jednocześnie wskazuje na jasno wyznaczone cele ucznia – doktoranta, pragnącego stać się autorytetem w swojej dziedzinie. Ambitny uczeń czerpie wiedzę i inspirację od najlepszych mistrzów. Następca - doktorant przejmuje tym samym nie jako pałeczkę w sztafecie pokoleń, kontynuując realizację naukowej misji.

Imprezie mamy zamiar nadać charakter cyklicznych spotkań, organizując w każdym miesiącu roku akademickiego jedno spotkanie. Na każdym profesor proszony będzie o wygłoszenie krótkiego wykładu (20-25 minut), traktującego o wiodącej tematyce jego badań. Następnie każdy z profesorów zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania, takie same dla wszystkich. Zapytamy każdego o to: po co robić naukę, jak ją robić i jakie są prawdziwe wartości w życiu z perspektywy człowieka, który odniósł sukces. Wykłady będą odbywać się przy obecności publiczności: doktorantów i studentów poszczególnych wydziałów.