Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O monografii

,,Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” (wcześniej: ,,Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”) to publikacja monograficzna o charakterze interdyscyplinarnym: publikują w niej doktoranci szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych.

,,Monografia…” wydawana jest w wydawnictwie, które znajduje się na liście MNiSW wydawnictw punktowanych.

,,Monografia…” ukazuje się raz w roku w trzech tomach w formie papierowej. Jest również zamieszczana w wersji elektronicznej na portalu Academic Journals. Artykuły publikowane w ,,Monografii…” muszą być powiązane z konkretnym tematem lub hasłem przewodnim tomu. Teksty poddawane są procedurze recenzowania przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora, ponadto informuje się, że Redakcja zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi działania antyghostwritingowe.

Osoby zainteresowane publikacją artykułu w „Monografii…” proszone są o nadsyłanie materiałów w języku polskim lub angielskim. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Materiały powinny być opatrzone streszczeniem w języku polskim i angielskim, słowami kluczowymi, bibliografią dzieł cytowanych oraz notą o Autorze wraz z afiliacją i adresem mailowym.

kontakt: monografie.tduj@uj.edu.pl

Nabór artykułów

Szczegółowe informacje dotyczące noboru artykułów można zaleźć tutaj.