Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy na warsztaty dydaktyczne Ars Docendi

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dydaktycznych Ars Docendi, służących zdobywaniu, poszerzaniu i aktualizacji wiedzy w zakresie dydaktyki akademickiej oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Zapraszamy do rejestracji na kursy:

• Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi,
• Teaching in University Science Labolatories. Developing Best Practice.

Rejestracja na kursy rozpocznie się 2 października i zostanie zakończona dnia 8 października br.  Formularze rejestracji, szczegóły dotyczące warsztatów (w tym sylabus i terminy zajęć)  znajdują się na stronie internetowej: https://arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty/kursy-doktoranci