Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świadczenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie

Ubezpieczenia dla doktorantów (bez UJ CM) prowadzone są w biurze Towarzystwa Doktorantów, ul. Czapskich 4/14, w godzinach jego pracy. Natomiast ubezpieczenia doktorantów Collegium Medicum są prowadzone w sekretariatach Wydziałów UJ CM.

W związku z pandemią COVID-19 do odwołania doktoranci UJ (bez Collegium Medicum) mają możliwość zgłoszenia się do objęcia ubezpieczeniem zdalnie pod adresem:

e-mail: ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

Korespondencję należy kierować z adresu e-mail w domenie uj.edu.pl

Wymagane dokumenty

Doktoranci (obywatele Unii Europejskiej), którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia:

  • dowód osobisty,
  • ważna legitymacja.

Osoby z Kartą Polaka bądź statusem uchodźcy:

  • aktualny paszport, 
  • zaświadczenie o polskim pochodzeniu / statusie uchodźcy
  • ważna legitymacja,
  • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Wadowicka 8W) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 
Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci):

  • dowód osobisty współmałżonka,
  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dziecka,
  • PESEL dziecka.