Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Doktoranci UJ mają prawo w ramach pomocy materialnej do stypendium dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji w dziale: Pomoc materialna.

Ponadto na Uniwersytecie Jagiellońskim istnieje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.