Akty prawne

Dokumenty dotyczące toku studiów doktoranckich

Wybrane dokumenty wewnętrzne TD UJ

 

Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego
wprowadzony uchwałą Rady TD UJ z dn. 4 grudnia 2014 roku

Dokumenty dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów