Przewodniki po studiach

ROK 2012

 

Przewodnik po studiach doktoranckich w Instytucie Psychologii

Instytucie Psychologii

Autorzy:
mgr Karolina Dukała
mgr Joanna Garlicka

 

Przyczynek do wiedzy o powstawaniu doktoratu. Przewodnik po studiach III stopnia w Instytucie Psychologii UJ

Instytucie Psychologii

Autorzy:
mgr Katarzyna Marchewka
mgr Dagna Skrzypińska

 

 

Niezbędny przewodnik i przewodni niezbędnik po studiach doktoranckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Autorzy:
mgr Pawłowska
mgr Glinkowska
mgr Łękowksa
ROK 2010
Przewodnik po studiach geografia
Geografia

Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej

 

Autorzy:
mgr Natalia Janczak
mgr Agnieszka Nowak
Przewodnik po studiach matematyka

Matematyka

Instytut Matematyki


Autorzy:
dr hab. Wojciech Słomczyński prof. UJ
prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek (koordynator)

Przewodnik po studiach nauki polityczne

 

Nauki o Polityce

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Autorzy:
mgr Maksymilian Galon
mgr Adrian Gorgosz
mgr Jacek Lewicki (koordynator)
 
Przewodnik po studiach socjologia Socjologia

Instytut Socjologii

Autorzy:
mgr Marta Duch (koordynator)
mgr Anna Szklarska