Liczba doktorantów UJ Liczba doktorantów UJ

Liczba doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim wraz z cudzoziemcami
(w tym w nawiasie doktoranci niestacjonarni), według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

UJ + CM 3 292 (352)
UJ 2 997 (352)
CM
 
295 (0)
Wydział Prawa i Administracji UJ
– nauki prawne
 
632 (350)
Wydział Filozoficzny
– nauki humanistyczne
– nauki społeczne
 
436
176
260
Wydział Filologiczny
– nauki humanistyczne
 
162
Wydział Polonistyki
– nauki humanistyczne
 
254
Wydział Historyczny
– nauki humanistyczne
 
261
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
– nauki biologiczne
– nauki o Ziemi
 
319
174
145
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
– nauki biologiczne
 
136
Wydział Chemii
– nauki chemiczne

 

147
 
Wydział Matematyki i Informatyki
– nauki matematyczne
 
78
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
– nauki fizyczne
– nauki techniczne (współpraca z PAN)
 
181
155
26
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
– nauki humanistyczne
- nauki społeczne
 
235
193
42
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
– nauki humanistyczne
- nauki społeczne
 
156 (2)
76 (2)
80
Wydział Lekarski
– nauki medyczne oraz
nauki o zdrowiu
 
184
Wydział Farmaceutyczny
– nauki farmaceutyczne
 
71
Wydział Nauk o Zdrowiu
-nauki o zdrowiu
 
40

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

Od roku akademickiego 2013/2014 studia doktoranckie w formie stacjonarnej prowadzone są na wszystkich 15 wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym na trzech wydziałach Collegium Medicum (Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu). Ponadto na trzech wydziałach (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) odbywają się studia doktoranckie w formie niestacjonarnej.

Wykaz studiów III stopnia w roku akademickim 2015/2016

Wykaz studiów III stopnia w roku akademickim 2014/2015

Wykaz studiów III stopnia w roku akademickim 2013/2014

Wykaz studiów III stopnia w roku akademickim 2012/2013

Wykaz studiów III stopnia w roku akademickim 2011/2012

Wykaz studiów III stopnia w roku akademickim 2010/2011

Wykaz studiów III stopnia w roku akademickim 2009/2010