Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.
 

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • ważna legitymacja.
   

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport,
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
 • ważna legitymacja,
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 •  

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.
   

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenia zdrowotne dla doktorantów prowadzone są w biurze Towarzystwa Doktorantów, ul. Czapskich 4/14, w godzinach jego pracy.

Ubezpieczenia doktrantów Collegum Medicum są prowadzone w sekretariatach Wydziałów UJCM.


tel. (+48 12) 663 39 04, (+48 12) 663 30 19
e-mail:
ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

UWAGA: Korespondencję należy kierować z adresu e-mail w domenie uj.edu.pl

 

Pismo okólne nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 
w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ