Wzór sporządzania przypisów w tekstach naukowych według PKN

 

Główny cel projektu to stworzyć system cytowania i tworzenia bibliografii (CSL, Citation Style Language) w ramach XML w oparciu o wytyczne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Koordynator: Monika Widzicka, Tomasz Pugacewicz

 

Użytkownicy popularnego menadżera bibliografii i cytowań Mendeley mogą nareszcie korzystać z polskiego formatu przypisów i bibliografii. Dotychczas brak ich polskich wariantów stanowił ważną przeszkodę dla osób chcących korzystać z wszystkich możliwości programów zarządzających bibliografią.

Prace podjęte przez Zespół ds. Innowacyjności w Badaniach Towarzystwa Doktorantów  UJ  doprowadziły do stworzenia w języku CSL dwóch stylów cytowań:
1) Polish Standard ISO 690-1999 and 690-2-2002 [pobierz wzór: .DOCX lub pobierz styl: .CSL];

2) Polish Citation Style for Humanities and Social Sciences [pobierz wzór: .DOCX lub pobierz styl: .CSL].  

 

Pierwszy z nich działa w oparciu o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w wersji przypisów końcowych, zaś drugi powstał na bazie upowszechnionych w polskiej humanistyce i naukach społecznych metod zapisu przypisów i bibliografii.

Opracowane aplikacje pozwalają na automatyczne generowanie przypisów końcowych lub dolnych oraz bibliografii dla wszystkich cytowanych w tekście pozycji. Wystarczy, że po ściągnięciu programu Mendeley zainstaluje się w edytorze tekstu specjalną wtyczkę i wybierze jeden z dwóch polskich stylów cytowań. Stanowi to znaczne ułatwienie w codziennej pracy naukowej, znosi konieczność żmudnego sporządzania przypisów oraz pilnowania, aby żaden element nie został pominięty w bibliografii. 

Dowiedz się jak zainstalować w programie Mendeley polskie style: [pobierz, .PDF].

 

Projekt został zrealizowany przez Zespół ds. Innowacyjności w Badaniach, a za jego koordynację odpowiadali: mgr Monika Widzicka oraz mgr Tomasz Pugacewicz (tomasz.pugacewicz@uj.du.pl). 

Zespół ds. Innowacyjności w Badaniach organizuje klika razy w roku szkolenia z programu Mendeley w ramach cyklu „Doktorant 2.0"