Terminarz szkoleń 2016

W najbliższym czasie planujemy organizację następujących szkoleń:

· 15.10.2016 – Pisanie wniosków grantowych (dr Emanuel Kulczycki – doktor filozofii, przewodniczący Rady Młodych Naukowców, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Zespołu Specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w MNiSW, autor bloga http://ekulczycki.pl/)

Szczegółowe informacje o programach, czasie i miejscu szkoleń będą podawane w osobnych komunikatach na stronie TD UJ oraz na Facebook'u. Komunikaty będą pojawiały się zawsze około tygodnia przed planowanym wydarzeniem. Od momentu publikacji ogłoszenia będzie prowadzona elektroniczna rejestracja.  Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednak kosztów cateringu i wydruku materiałów szkoleniowych. Wszystkim obecnym uczestnikom zapewniamy certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Zapraszamy do śledzenia informacji na bieżąco.