To już było…

W 2016 roku zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu:

 • Wybrane źródła finansowania działalności naukowej (dr Karolina Dukała – psycholog)
 • Pisanie wniosków grantowych – dr hab. Emanuel Kulczycki (filozof, przewodniczący Rady Młodych Naukowców, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Zespołu Specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w MNiSW, autor bloga http://ekulczycki.pl/)
 • Strategie i taktyki negocjacyjne – stosowanie i obrona – mgr Szymon Nęcki (trener umiejętności menadżerskich, badacz w projekcie „SocialSelf”, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)
 • Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym i zespołem badawczym? – dr Beata Jałocha (pracownik naukowy Instytutu Spraw Publicznych UJ, absolwentka Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, trener w zakresie zarządzania projektami, kierownik biura międzynarodowego projektu badawczego, realizator projektów badawczych w ramach programów m. in. Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, Erasmus, EEA and Norway Grants, Study Visits, SET)
 • Pisanie artykułów naukowych – Emanuel Kulczycki (doktor filozofii, przewodniczący Rady Młodych Naukowców, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Zespołu Specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w MNiSW, autor bloga http://ekulczycki.pl/)
 • Samoorganizacja w akademickim świecie – Michał Nowak (doktorant w Instytucie Psychologii)
 • Zakładanie działalności gospodarczej – Paweł Janus (doktorant na Wydziale Prawa i Administracji, prawnik, stały mediator sądowy, trener i wykładowca zakresu prawa, polubownych metod rozwiązywania sporów, negocjacji i windykacji należności)
 • Czytanie dzieła filmowego: analiza techniczna w pigułce – Agnieszka Kiejziewicz (doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • Wystąpienia publiczne – Izabela Drobotowicz-Orkisz (znana aktorka teatralna i filmowa, wykładowca na krakowskich uczelniach, Dyrektor Izofony Instytutu Pracy Głosem i Autoprezentacji http://izofona.pl/, Dyrektor Teatru Hagiograf)
 • Prawo autorskie w działalności naukowej – Magdalena Piasecka (prawniczka i filozofka, doktorantka w Instytucie Filozofii UJ, www.laslegal.pl) i  Konrad Gliściński (prawnik, In-house legal counsel w Jagiellońskim Centrum Innowacji, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ, absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda).
 • Savoir-vivre w pracy i w życiu prywatnym – Adam Jarczyński (Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Protokołu i Etykiety, zawodowo związany z Public Relations i Public Affairs, współpracuje na co dzień z pracownikami polskiej służby zagranicznej oraz korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce, autor książki Etykieta w biznesie, autor bloga www.sv24h.pl)
 • Negocjacje dla doktorantów – Szymon Nęcki (trener umiejętności menadżerskich, badacz w projekcie „SocialSelf”, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

W roku 2015 udało nam się zrealizować następujące szkolenia:

 • Projekty badawcze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Justyna Morawska-Płoskonka (pracownik Jagiellońskiego Centrum Innowacji)
 • Doktorant na rynku pracy – Monika Włodarczyk (doradca zawodowy, Akademia Rozwoju Humanitas) i Anna Burda (trener, coach)
 • Komunikacja naukowa – Emanuel Kulczycki (doktor filozofii, przewodniczący Rady Młodych Naukowców, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Zespołu Specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w MNiSW, autor bloga http://ekulczycki.pl/)
 • Coaching w rozwijaniu siebie i innych – Marcin Siwiec (współwłaściciel MindSet, firmy zajmującej się coachingiem)
 • Wystąpienia publiczne – Izabela Drobotowicz-Orkisz (znana aktorka teatralna i filmowa, wykładowca na krakowskich uczelniach, Dyrektor Izofony Instytutu Pracy Głosem i Autoprezentacji, Dyrektor Teatru Hagiograf)
 • Popularyzacja nauki – Emanuel Kulczycki (doktor filozofii, przewodniczący Rady Młodych Naukowców, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Zespołu Specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w MNiSW, autor bloga http://ekulczycki.pl/)

Rok 2014 wypełniły wymienione poniżej szkolenia:

 • Nie taki stres straszny!
 • Wybrane źródła finansowania działalności naukowej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (2 edycje)
 • Wybrane źródła finansowania działalności naukowej i wyjazdów zagranicznych
 • Projekty badawcze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju