Prezesi i pełnomocnicy

Prezes TD UJ

Magdalena Wąsowicz
Prezes Towarzystwa Doktorantów
(tel. 506 006 752, email: md.wasowicz[at]gmail.com)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TD UJ

Natalia Czyżowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Doktorantów
(tel. 506 006 085, e-mail: natalia.czyzowska [at] interia.pl)

Wiceprezesi

 
Katarzyna Konik

Wiceprezes TDUJ ds. Organizacyjnych

(tel. 506 006 084, k.konik [at] uj.edu.pl)

 

Łukasz Chyla
Wiceprezes TDUJ ds. Nauki i Badań

(lookasz.chyla [at] gmail.com)

 

Mikołaj Maga
Wiceprezes TDUJ ds. 
Collegium Medicum UJ

(mikolaj.maga [at] gmail.com)