Prezesi i pełnomocnicy

Prezes TD UJ

 

Natalia Stręk
Prezes Towarzystwa Doktorantów
(tel. 506 006 750, email: natalia.strek[at]doctoral.uj.edu.pl)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TD UJ

Katarzyna Biela
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Doktorantów
(e-mail: )

Wiceprezesi


 
Joanna Świt

Wiceprezes TDUJ ds. Organizacyjnych
(email: aska.swit[at]gmail.com)

 

Piotr Piszczek
Wiceprezes TDUJ ds. 
Collegium Medicum UJ

 

Magdalena Wąsowicz
Pełnomocnik ds. ustawy 2.0
(email: md.wasowicz[at]gmail.com)