Poprzedni członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej TD UJ

Rok 2018

Rada TD UJ

 • Amanda Adamska (WPiA)
 • Emil Antipow (WSMiP) - od czerwca 2018
 • Łukasz Chyla (WPiA) 
 • Magdalena Cyran (WSMiP) 
 • Paweł Dziwiński (WPiA) - do marca 2018
 • Katarzyna Konik (WSMiP) - do czerwca 2018
 • Szymon Król (WFilozof)
 • Mikołaj Maga (WNoZ) 
 • Wojciech Micygała (WH) 
 • Damian Miszczyński (WFilolog)
 • Bartłomiej Orawiec (WPiA) - do marca 2018
 • Piotr Piszczek (W Lekarski)
 • Agnieszka Proszewska (WFilolog) - od marca 2018
 • Magdalena Wąsowicz (WFilolog)​ - Prezes 
 • Paweł Winiarski (WPiA) - od marca 2018
 

Komisja Rewizyjna TD UJ

 • Natalia Czyżowska (WFilozof) - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
 • Krzysztof Ninard (WGiG)
 • Piotr Pękalski (WPiA)
 • Natalia Stręk (WSMiP) - do czerwca 2018
 • Anna Łozińska (W Filologiczny) - od czerwca 2018

Rok 2017

Rada TD UJ
 • Emil Antipow (WSMiP) - od 5 kwietnia 2017 roku
 • Natalia Czyżowska (WFilozof) - Prezes
 • Dominik Hodurek (WH)
 • Marta Hoffmann (WSMiP) - do 23 marca 2017 roku
 • Tomasz Guzik (WPiA)
 • Katarzyna Konik (WSMiP)
 • Konrad Kulikowski (WFilozof)
 • Magdalena Olbert (WFarm) - Wiceprezes ds. Collegium Medicum UJ
 • Karolina Olszowska (WH)
 • Michał Ożóg (WPiA)
 • Aneta Pieczka (WZiKS)
 • Piotr Piszczek (BiNoZ)
 • Paula Złotowska (WPiA)

Komisja Rewizyjna TD UJ
 • Dominik Borowski (WP)
 • Magdalena Cyran (WSMiP)
 • Jakub Jasiński (WPiA)
 • Michał Olszowski (WPiA) - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rok 2016

Rada TD UJ
 • Marta Antosz (WSMiP)
 • Beata Baran (WSMiP)
 • Natalia Czyżowska (WFiloz) - Wiceprezes ds. Collegium Medicum
 • Rafał Damaziak (BiNoZ)
 • Anna Duda (WSMiP) - do 14 czerwca 2016
 • Marta Hoffmann (WSMiP)
 • Katarzyna Konik (WSMiP)
 • Magdalena Olbert (WFar)
 • Michał Ożóg (WPiA) - od 28 czerwca 2016
 • Michał Olszowski (WPiA) - Prezes TD UJ
 • Paweł Sendyka (WH)
 • Krzysztof Tlałka (WZiKS) - do 14 czerwca 2016
 • Michał Walczak (WPiA)
 • Paula Złotowska (WPiA) - od 28 czerwca 2016
 
Komisja Rewizyjna
 • Dominika Ciaranek (BiNoZ) - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - od 5 grudnia 2016
 • Magdalena Król (WFilol)
 • Ewelina Lelito (WPiA)
 • Damian Marchewka (WFAIS) - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - do 1 października 2016
 • Magdalena Wąsowicz (WFilol) - od 1 października 2016​

Rok 2015

Rada TD UJ
 • Beata Baran (WPiA)
 • Elżbieta Binczycka (W. Polonistyki)
 • Dominika Ciaranek (BiNoZ)
 • Natalia Czyżowska (UJCM/W. Lekarski) - Wiceprezes ds. Collegium Medicum
 • Rafał Damaziak (BiNoZ)
 • Jacek Koj (BiNoZ) - do 30 września 2015
 • Magdalena Król (W. Filologiczny)
 • Agata Mazurkiewicz (WSMiP)
 • Michał Olszowski (WPiA) - Prezes TD UJ
 • Krzysztof Tlałka (WSMiP) - Wiceprezes ds. Ogólnych
 • Michał Walczak (WPiA)
 • Hubert Więckowski (WZiKS) - Wiceprezes ds. Pomocy Materialnej
 
Komisja Rewizyjna
 • Marta Antosz (WSMiP)
 • Karolina Dukała (W. Filozoficzny) - do 30 września 2015
 • Marek Kosowski (BiNoZ)
 • Damian Marchewska (FAiS) - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rok 2014

Rada TD UJ

 • Maciej Andrzejewski (WPiA) - od maja 2014 r.
 • Marta Antosz (WSMiP)
 • Elżbieta Binczycka (W. Polonistyki)
 • Dominika Ciaranek (BiNoZ)
 • Natalia Czyżowska (CM UJ)
 • Łukasz Kossacki-Lytwyn (W. Historyczny)
 • Magdalena Król (W. Filologiczny) - od maja 2014 r.
 • Damian Marchewka (FAIS)
 • Michał Olszowski (WPiA)
 • Adam Ryś (WPiA)
 • Krzysztof Tlałka (WSMiP) - prezes TD UJ
 • Konrad Topa (WSMiP)
 • Magdalena Kaziuk (CM UJ) - do maja 2014 r.
 • Piotr Kołpak (W. Historyczny) - do kwietnia 2014 r.

Komisja Rewizyjna TD UJ

 • Karolina Dukała (W. Filozoficzny) - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marek Kosowski (BiNoZ)
 • Patryk Kuleta (BBiB)
 • Piotr Sowa (FAiS)

Rok 2013

Rada TD UJ

 • Elżbieta Binczycka
 • Dominika Czakon
 • Karolina Dukała - Prezes Towarzystwa Doktorantów
 • Joanna Filipowska - Wiceprezes ds. Collegium Medicum
 • Piotr Kołpak
 • Marek Kosowski
 • Patryk Kuleta
 • Damian Marchewka - Wiceprezes ds. nauki i badań
 • Justyna Ogorzały (do lipca 2013)
 • Adam Ryś
 • Hubert Więckowski
 • Tomasz Marcin Wrona (do czerwca 2013)
 • Marta Antosz (od 15 października 2013)
 • Andrzej Kotarski (od 15 października 2013)

Komisja Rewizyjna TD UJ

 • Marcin Jarząbek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Monika Koperska
 • Konrad Topa
 • Gabriela Żuchowska

Rok 2012

Rada TD UJ

 • Paulina Chęsy
 • Dominika Czakon (od 17.10.2012)
 • Karolina Dukała
 • Piotr Kołpak (od 17.10.2012)
 • Monika Koperska - Prezes Towarzystwa Doktorantów
 • Marek Kosowski
 • Patryk Kuleta
 • Adam Ryś
 • Agata Skrzypek
 • Anna Woźniak (od 17.10.2012)
 • Tomasz Marcin Wrona (od 17.10.2012)
 • Gabriela Żuchowska
 • Michał Piech (do lipca 2012 r.)
 • Magdalena Kurnik (do września 2012 r.)
 • Szymon Drobniak (do września 2012 r.)
 • Joanna Bajorek (do września 2012 r.)

Komisja Rewizyjna TD UJ

 • Marcin Jarząbek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Roman Gołąb (od 6 marca 2012 r.)
 • Adrian Gorgosz
 • Damian Marchewka

Rok 2011

Członkowie Rady TD UJ

 • Mateusz Damrat (od 1 stycznia do 27 września 2011 r.)
 • Karolina Dukała (od 11 października 2011 r.)
 • Agata Jurkowska
 • Berenika Koźbiał
 • Magdalena Kurnik - Wiceprezes ds. Collegium Medicum
 • Katarzyna Wójcik
 • Szymon Drobniak
 • Maksymilian Galon - Prezes TD UJ od 1 stycznia do 23 maja 2011
 • Marcin Jarząbek - Prezes od 23 maja do 31 grudnia 2011
 • Marek Kosowski
 • Michał Lubina
 • Krzysztof Nestorowicz
 • Michał Piech

Członkowie Komisji Rewizyjnej TD UJ

 • Bartosz Szczurowski
 • Magdalena Grzyb
 • Michał Plaza
 • Filip Gołębiowski

Pełnomocnik TDUJ ds. pomocy materialnej

 • Marcin Jarząbek (do 30 września 2011 r.)
 • Paulina Chęsy (od 1 października 2011 r.)

Pełnomocnik TDUJ ds. osób niepełnosprawnych

 • Katarzyna Walasek

Rok 2010

Członkowie Rady TD UJ

 • Paweł Chomiak - Wiceprezes ds. Collegium Medicum
 • Cezary Rogula (zrezygnował w II połowie 2010 r.)
 • Mateusz Damrat
 • Joanna Dziadowiec
 • Maksymilian Galon
 • Filip Gołębiowski
 • Adrian Gorgosz
 • Magdalena Grzyb
 • Agata Jurkowska
 • Jacek Lewicki - Wiceprezes ds. nauki i badań
 • Tomasz Pugacewicz - Prezes
 • Bartosz Szczurkowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej TD UJ

 • Łukasz Pawłyszyn - Przewodniczący
 • Mariola Mitana
 • Michał Plaza
 • Arkadiusz Wrębiak

Pełnomocnik TD UJ ds. pomocy materialnej

 • Krzysztof Gargasz (zrezygnował w II połowie 2010 r.)
 • Marcin Michał Jarząbek (mianowany w II połowie 2010 r.)

Pełnomocnik TD UJ ds. osób niepełnosprawnych

 • Monika Walecka (zrezygnowała w II połowie 2010 r.)
 • Katarzyna Walasek (mianowana w II połowie 2010 r.)

Rok 2009

Członkowie Rady TD UJ

 • Paweł Chomiak - Wiceprezes ds. Collegium Medicum
 • Ewelina Dyląg  - Prezes
 • Ewa Krzaklewska
 • Agnieszka Kursa
 • Jacek Lewicki
 • Justyna Morawska – Płoskonka
 • Tomasz Pugacewicz - Wiceprezes ds. nauki i badań
 • Michał Rams
 • Zbigniew Robak
 • Antonina Sudnik
 • Bartosz Szczurowski
 • Krzysztof Wesołowski

Wiceprezes ds. pomocy materialnej

 • Dorota Alicja Kwapisz

Członkowie Komisji Rewizyjnej TD UJ

 • Janusz Górecki - Przewodniczący
 • Katarzyna Górka
 • Łukasz Pawłyszyn
 • Dominik Płoskonka

Rok 2008

Rada TD UJ

 • Piotr Bajor - Prezes
 • Paweł Chomiak - Pełnomocnik ds. Collegium Medicum
 • Monika Guratowska
 • Janusz Górecki
 • Kajetan Jaksender
 • Kamila Mazurek - Wiceprezes ds. ogólnych
 • Przemysław Naks
 • Olga Plaze
 • Krzysztof Piątek
 • Zbigniew Robak - Wiceprezes ds. nauki i badań
 • Marta Warat
 • Krzysztof Wesołowski

Wiceprezes ds. pomocy materialnej

 • Dorota Alicja Kwapisz

Członkowie Komisji Rewizyjnej TD UJ

 • Anna Dzierżęga
 • Katarzyna Górka
 • Andżelika Leja
 • Michał Ochwat - Przewodniczący

Rok 2007

Od 7 marca 2007 do maja 2007 jako Zarząd TDUJ a od maja (od wejścia w życie Regulaminu TD UJ) do końca 2007 roku już jako Rada TDUJ.

Rada TD UJ

 • Dominika Chmolowska
 • Monika Guratowska
 • Janusz Górecki
 • Kajetan Jaksender - Wiceprezes ds. ogólnych
 • Dominik Kowalski - Wiceprezes ds. nauki i badań
 • Kamila Mazurek
 • Michał Ochwat - Prezes
 • Zbigniew Robak
 • Olga Plaze
 • Tomasz Wójcik - Wiceprezes ds. Collegium Medicum

Komisja Rewizyjna

 • Łukasz Jewuła
 • Andżelika Leja - Przewodnicząca
 • Karolina Stachura