Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

konkurs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki edycji 4_2021 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Wyniki edycji 4_2021 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

W edycji 4_2021 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów, złożono 8 wniosków – wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 3820,00 zł. Nabór wniosków zakończony został 17 września 2021 roku.

W edycji 4_2021 doktoranci mogli ubiegać się o dofinansowanie udziału w konferencji online, korekty językowej artykułu naukowego, a także czynnego udziału w konferencji naukowej podczas wyjazdu krajowego lub zagranicznego.


Przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania wniosku Komisji ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów TD UJ oraz Rada TD UJ kierowały się dostępnością środków w budżecie, zasadnością oraz wysokością kosztorysu, obecnością dodatkowych źródeł finansowania oraz innych zmiennych, dostępnych do wglądu w Regulaminie Konkursu. Są to ogólne wytyczne, którymi kierowały się Komisja ds. Konkursu oraz Rada TD UJ, przy czym każdy z przypadków był omawiany indywidualnie.

Ze względu na ochronę danych osobowych nazwiska zastąpiono numerem legitymacji.

Zwracamy uwagę, że za terminowe rozliczenie dofinansowania w Biurze TD UJ odpowiedzialny jest wnioskodawca osobiście. 
Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami rozliczenia, dostępnym pod adresem:
https://doktoranci.uj.edu.pl/rozliczanie

Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować
o tym fakcie Biuro TD UJ pisemnie lub mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl

Towarzystwo Doktorantów UJ pragnie podziękować władzom Collegium Medicum UJ za przyznanie dotacji, przeznaczonej także na dofinansowanie Konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt na email doktoranci@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny 12 663 39 04 lub 30 19.

Pliki do pobrania
pdf
Wyniki edycji 4/2021