Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs o dofinansowanie działalności doktorantów – zmiany w regulaminie

​Od edycji 1/2020 (nabór od 18 listopada do 6 grudnia na projekty realizowane w terminie 1.01-31.03) obowiązywać będzie uaktualniony regulamin Konkursu o dofinansowanie działalności doktorantów. Wprowadzone zmiany związane są przede wszystkim z nowymi zapisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, ale też koniecznością dostosowania regulaminu do faktycznych potrzeb doktorantów i doktorantek UJ.

Są to między innymi:
- uaktualnienie zapisów dotyczących ministerialnej listy czasopism,
- wprowadzenie zapisów włączających doktorantów ze szkół doktorskich,
- wprowadzenie zapisów wyjaśniających zasady, jakimi kieruje się Komisja w trakcie rozpatrywania wniosków oraz ustalania kwot dofinansowań,
- usunięcie kategorii „tłumaczenie artykułu naukowego” przy jednoczesnym zwiększeniu maksymalnej kwoty na korektę artykułu naukowego do 1000 złotych,
- ograniczenie maksymalnego procentu dofinansowania publikacji przez TD UJ w przypadku, gdy jej współautorami/współredaktorami są osoby niebędące doktorantami UJ.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi wersjami regulaminu, wniosków oraz zasad rozliczania.

Obecnie trwają prace nad angielską wersją wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.