Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Seminar: Una Europa - the European University of the Future at Education Quality Week

Seminar: Una Europa - the European University of the Future at Education Quality Week

The event is only available in Polish.

W ramach Tygodnia Jakości Kształcenia serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów na seminarium Una Europa – europejski uniwersytet przyszłości. Odbędzie się ono 12.04.2021 w godz. 15:00 - 16:00.

Dyskusja ma na celu zaprezentowanie innowacyjnych koncepcji budowania paneuropejskiego kampusu, w tym w szczególności przedsięwzięć edukacyjnych, które zostały zaplanowane w Una Europa i które są sukcesywnie wdrażane w uniwersytetach partnerskich.

Prowadzący:

prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa

Paneliści:

dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ (Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia)
prof. dr hab. Bartosz Brożek (Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji)
dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
dr Karolina Czerska-Shaw (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Hanna Gemza (Dział Współpracy Międzynarodowej)

Spotkanie odbędzie w aplikacji Microsoft Teams.

Do wydarzenia można dołączyć przez link.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Una Europa w UJ : TUTAJ