Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs MEIN na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Konkurs MEIN na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

O stypendium może ubiegać się osoba, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat lub jest zatrudniona w podmiocie należącym do szkolnictwa wyższego. 
Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdą Państwo na stronie CWN. Zachęcamy kandydatów do zapoznania się z ich treścią.

Na wszelkie pytania w zakresie przygotowania wniosku odpowiedzą opiekunowie konkursu w CWN: 
Joanna Boroń j.o.boron@.uj.edu.pl oraz Alicja Król alicja2.krol@uj.edu.pl, tel. 12 663 30 38.