Aktualne komunikaty

Wyniki edycji 4_2019 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ

Wioletta Pugacewicz, 24.09.2019

W edycji 4_2019 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów złożono 40 wniosków; 1 wniosek został odrzucony, natomiast pozostałym 39 wnioskom przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 41 095,00 zł.
 
Przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania wniosku Komisji ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów TD UJ oraz Rada TD UJ kierowały się, zgodnie z Zasadami Konkursu, następującymi regułami:
1) we wszystkich typach wyjazdów dofinansowanie przyznano wyłącznie wnioskom osób wyjeżdżających na konferencje naukowe z własnym referatem lub posterem;
2) wysokość dofinansowania uzależniono od liczby doktorantów, pozyskanego przez nich dofinansowania z innych niż TD UJ źródeł oraz możliwości budżetowych TD UJ.
 
Są to ogólne wytyczne, którymi kierowały się Komisja ds. Konkursu oraz Rada TD UJ, przy czym każdy z przypadków był omawiany indywidualnie. 
                                            
Wytłuszczoną czcionka zostały opatrzone pozycje, które muszą zostać uzupełnione, np. o potwierdzenie udziału w wydarzeniu lub dostarczenie kosztorysu lub programu konferencji przy jej organizacji. 
 
Ze względu na ochronę danych osobowych nazwiska zastąpiono numerem legitymacji.
 
Zwracamy uwagę, że za terminowe rozliczenie dofinansowania w Biurze TD UJ odpowiedzialny jest wnioskodawca osobiście. Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami rozliczania, dostępnymi pod adresem: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/finansowanie/konkurs/rozliczanie
 
Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro TD UJ pisemnie lub mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl
 
Towarzystwo Doktorantów UJ pragnie podziękować władzom Collegium Medicum UJ za przyznanie dotacji, przeznaczonej także na dofinansowanie Konkursu. 
 
Nazwiska osób, których wnioski zostały odrzucone lub przesunięte, nie są wykazane na załączonej liście. Osoby takie otrzymają indywidualnie drogą elektroniczną uzasadnienie decyzji. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt na email doktoranci@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny 12 663 39 04 lub 30 19. 
 

Nabór wniosków w edycji 4/2019 Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Wioletta Pugacewicz, 19.08.2019

Zapraszamy wszystkich doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w kolejnej edycji Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów. 

Termin  składania wniosków: 19 sierpnia - 9 września 2019 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Towarzystwa Doktorantów UJ,  ul. Czapskich 4/14 w godzinach jego pracy.

Zasady konkursu oraz wnioski konieczne do złożenia dostępne są na stronie TD UJ:
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/konkursy

W ramach obecnej edycji konkursu każdy doktorant UJ może ubiegać się
o dofinansowanie:
- wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne;
- organizację konferencji;
- refundację kosztów tłumaczeń lub korekty językowej artykułu naukowego (lista A lub filadelfijska).

Obecna edycja obejmuje projekty realizowane wyłącznie od 1 października do 31 grudnia 2019r.
 
Prosimy także pamiętać o elektronicznym zarejestrowaniu wniosku oraz doniesieniu dokumentów do Biura TD UJ najpóźniej do 9 września (poniedziałek) br. do godziny 14:00. Wnioski niezarejestrowane nie będą rozpatrywane. Instrukcje dotyczące rejestracji elektronicznej znajdują się na stronie TD UJ: 
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/finansowanie/konkurs/elektroniczna-rejestra-wniosku 

W razie wątpliwości, problemów z interpretacją Regulaminu Konkursu lub wyjątkowych sytuacjach nieobjętych Regulaminem prosimy o kontakt z Koordynatorką Konkursu Joanną Świt (joanna.swit@doctoral.uj.edu.pl). 

Wyniki edycji 3/2019 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Wioletta Pugacewicz, 25.06.2019

W edycji 3_2019 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów złożono 128 wnioski; 9 wniosków zostało odrzuconych, natomiast pozostałym  119 wnioskom przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 101 107,00 zł.
 
Przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania wniosku Komisja Nauki i Badań TD UJ oraz Rada TD UJ kierowały się, zgodnie z Zasadami Konkursu, następującymi regułami:
1) we wszystkich typach wyjazdów dofinansowanie przyznano wyłącznie wnioskom osób wyjeżdżających na konferencje naukowe z własnym referatem lub posterem;
2) wysokość dofinansowania uzależniono od liczby doktorantów, pozyskanego przez nich dofinansowania z innych niż TD UJ źródeł oraz możliwości budżetowych TD UJ.
 
Są to ogólne wytyczne, którymi kierowały się Komisja Nauki i Badań oraz Rada TD UJ, przy czym każdy z przypadków był omawiany indywidualnie. 
                                            
Wytłuszczoną czcionka zostały opatrzone pozycje, które muszą zostać uzupełnione, np. o potwierdzenie udziału w wydarzeniu lub dostarczenie kosztorysu lub programu konferencji przy jej organizacji. 
 
Ze względu na ochronę danych osobowych nazwiska zastąpiono numerem legitymacji.
 
Zwracamy uwagę, że za terminowe rozliczenie dofinansowania w Biurze TD UJ odpowiedzialny jest wnioskodawca osobiście. Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami rozliczania, dostępnymi pod adresem: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/finansowanie/konkurs/rozliczanie
 
Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro TD UJ pisemnie lub mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl
 
Towarzystwo Doktorantów UJ pragnie podziękować władzom Collegium Medicum UJ za przyznanie dotacji, przeznaczonej także na dofinansowanie Konkursu. 
 
Nazwiska osób, których wnioski zostały odrzucone lub przesunięte, nie są wykazane na załączonej liście. Osoby takie otrzymają indywidualnie drogą elektroniczną uzasadnienie decyzji. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt na email doktoranci@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny 12 663 39 04 lub 30 19. 
 
 
 

Nabór wniosków w edycji 3_2019 Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Wioletta Pugacewicz, 13.05.2019

Zapraszamy wszystkich doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w kolejnej edycji Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów. 

Termin  składania wniosków: 20 maja (poniedziałek) - 10 czerwca (poniedziałek) 2019 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Towarzystwa Doktorantów UJ,  ul. Czapskich 4/14 w godzinach jego pracy.

Zasady konkursu oraz wnioski konieczne do złożenia dostępne są na stronie TD UJ:
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/konkursy

W ramach obecnej edycji konkursu każdy doktorant UJ może ubiegać się
o dofinansowanie:
- wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne;
- organizację konferencji;
- refundację kosztów tłumaczeń lub korekty językowej artykułu naukowego (lista A lub filadelfijska);
- wydanie monografii lub pracy zbiorowej.

Obecna edycja obejmuje projekty realizowane wyłącznie od 1 lipca do 30 września 2019r.
 
Prosimy także pamiętać o elektronicznym zarejestrowaniu wniosku oraz doniesieniu dokumentów do Biura TD UJ najpóźniej do 10 czerwca (poniedziałek) br. do godziny 14:00. Wnioski niezarejestrowane nie będą rozpatrywane. Instrukcje dotyczące rejestracji elektronicznej znajdują się na stronie TD UJ: 
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/finansowanie/konkurs/elektroniczna-rejestra-wniosku 

W razie wątpliwości, problemów z interpretacją Regulaminu Konkursu lub wyjątkowych sytuacjach nieobjętych Regulaminem prosimy o kontakt z Koordynatorką Konkursu Agnieszką Batko (a.batko@student.uj.edu.pl). 

Wyniki edycji 2_2019 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ

Wioletta Pugacewicz, 18.03.2019

W edycji 2_2019 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów złożono 133 wnioski; 15 wniosków zostało odrzuconych, natomiast pozostałym  118 wnioskom przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 110 126,00 zł.
 
Przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania wniosku Komisja Nauki i Badań TD UJ oraz Rada TD UJ kierowały się, zgodnie z Zasadami Konkursu, następującymi regułami:
1) we wszystkich typach wyjazdów dofinansowanie przyznano wyłącznie wnioskom osób wyjeżdżających na konferencje naukowe z własnym referatem lub posterem;
2) wysokość dofinansowania uzależniono od liczby doktorantów, pozyskanego przez nich dofinansowania z innych niż TD UJ źródeł oraz możliwości budżetowych TD UJ.
 
Są to ogólne wytyczne, którymi kierowały się Komisja Nauki i Badań oraz Rada TD UJ, przy czym każdy z przypadków był omawiany indywidualnie. 
                                            
Wytłuszczoną czcionka zostały opatrzone pozycje, które muszą zostać uzupełnione, np. o potwierdzenie udziału w wydarzeniu lub dostarczenie kosztorysu lub programu konferencji przy jej organizacji. 
 
Ze względu na ochronę danych osobowych nazwiska zastąpiono numerem legitymacji.
 
Zwracamy uwagę, że za terminowe rozliczenie dofinansowania w Biurze TD UJ odpowiedzialny jest wnioskodawca osobiście. Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami rozliczenia, dostępnymi pod adresem: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/finansowanie/konkurs/rozliczanie
 
Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro TD UJ pisemnie lub mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl
 
Towarzystwo Doktorantów UJ pragnie podziękować władzom Collegium Medicum UJ za przyznanie dotacji, przeznaczonej także na dofinansowanie Konkursu. 
 
Nazwiska osób, których wnioski zostały odrzucone lub przesunięte, nie są wykazane na załączonej liście. Osoby takie otrzymają indywidualnie drogą elektroniczną uzasadnienie decyzji. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt na email doktoranci@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny 12 663 39 04 lub 30 19. 
 

Zobacz również