Regulamin i formularze wniosków

Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ, organizowany przez Towarzystwo Doktorantów UJ w ramach przyznanego przez Władze Uczelni budżetu, stanowi jedną z istotnych form wspierania członków TDUJ.

W ramach Konkursu dofinansowana może być działalność uczestników studiów III stopnia obejmująca:

  • wyjazd krajowy,
  • wyjazd zagraniczny,
  • organizację konferencji,
  • publikację,
  • refundacja kosztów tłumaczenia i korekty językowej artykułów z Części A listy czasopism MNiSw i z listy filadelfijskiej

W roku kalendarzowym organizowane są cztery edycje Konkursu:
a) I edycja dotyczy projektów realizowanych od 1 stycznia do 31 marca,
b) II edycja dotyczy projektów realizowanych od 1 kwietnia do 30 czerwca, 
c) III edycja dotyczy projektów realizowanych od 1 lipca do 30 września,
d) IV edycja dotyczy projektów realizowanych od 1 października do 31 grudnia. 

UWAGA! Warunkiem ostatecznego otrzymania dofinansowania jest rozliczenie przyznanych środków zgodnie z Zasadami rozliczania
UWAGA! W razie wątpliwości, co do przyjętych rozwiązań prawnych prosimy zapoznać się z podstroną zawięrającą często zadawane pytania (FAQ), a dopiero w przypadku dalszych niejasności o kontakt z przedstawicielami Zespołu TDUJ ds. Konkursu.
UWAGA! Osoby starające się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego (nie dotyczy doktorantów CM) mogą pobrać, wskazany w Zasadach, wniosek wyjazdowy Działu Współpracy Międzynarodowej UJ na jednej z podstron Portalu Uniwersyteckiego. Informujemy, że na wydziale FAIS obowiązuje rozszerzony wniosek Wniosek wyjazdowy FAIS
UWAGA! Doktoranci Collegium Medicum starający sie o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego mogą pobrać wskazany w Zasadach wniosek wyjazdowy na stronie Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych CM UJ

Regulamin Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ

Pobierz:

Regulamin Konkursu na Dofinansowanie Działaności Doktorantów

Szczegółowe zasady rozliczania przyznanego dofinansowania

UWAGA! Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami dofinansowania, jak i rozliczania przyznawanych środków.

Wyjazdy krajowe i zagraniczne na konferencje

Organizacja konferencji

Wydanie publikacji - monografie i prace zbiorowe

Pobierz:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie publikacji

2. Oświadczenie do wniosku o wydanie publikacji

3. Wzór recenzji publikacji

4. Załącznik nr 1 Arkusz kalkulacji wydawniczej

5. Załącznik nr 2 Rozliczenie kosztów wydania publikacji (z fakturą)

UWAGA! Wnioski na dofinansowanie publikacji można składać tylko dwa razy w roku, w I i III edycji Konkursu.

UWAGA! Manuskrypty publikacji mogą byc złożone do wglądu w formie wydrukowanej lub w formie elektronicznej - płyta CD, pendrive.

Tłumaczenia i korekty językowe artykułów - lista A MNiSW lub tzw. filadelfijska

Pobierz:

1. Formularz wniosku o refundację kosztów tłumaczenia.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę na zagranicznych usługodawców, którzy wystawiają faktury bez naliczenia podatku VAT. Rozliczając fakturę zgodnie z polskim prawem musi być do niej doliczony i odprowadzony VAT. W takim przypadku kwota dofinansowania zostanie zwrócona wnioskodawcy z pomniejszeniem o wartość podatku VAT.

Zobacz również