Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Coimbra Group 3-Minute Thesis JU Competition 2022

Coimbra Group 3-Minute Thesis JU Competition 2022

Drodzy Doktoranci, Drogie Doktorantki, serdecznie zachęcamy do udziału w III edycji konkursu Coimbra Group 3-Minute-Thesis Jagiellonian University. Podstawową zasadą tego konkursu jest przedstawienie tematyki swojej pracy badawczej w formie 3-minutowej prezentacji w języku angielskim, która będzie zrozumiała dla publiczności nie będącej specjalistami w danej dziedzinie.

Dokładne zasady konkursu zamieszczone są na stronie.

Konkurs ten jest zatem doskonałą okazją do:

zmierzenia się w sztuce prezentacji z młodymi badaczami z różnych dyscyplin naukowych,
rozwinięcia tak potrzebnej w dzisiejszym świecie umiejętności popularyzowania nauki i prezentowania obszernego zakresu pracy w zwięzły, precyzyjny i zrozumiały sposób.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - wyjazdy na staże naukowo-badawcze do wybranego uniwersytetu zrzeszonego w Coimbra Group. Ponadto zwycięzca CG 3MT JU zostanie nominowany przez Uniwersytet Jagielloński do reprezentowania go w europejskim finale 3-Minute-Thesis organizowanym przez Grupę Coimbra. Coimbra Group wybierze następnie trzech najlepszych kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania się na dorocznej konferencji Coimbra Group w tym roku w dniach 7-10 czerwca w Padwie we Włoszech. W przypadku zaproszenia zwycięzcy do udziału w europejskim finale 3MT koszty takiego udziału pokryje Uniwersytet Jagielloński.

 

Formularz zapisu dotępny jest pod linkiem.
Termin zgłoszeń: 31.01.2022