Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Salon Naukowy

Salon Naukowy to inicjatywa Towarzystwa Doktorantów UJ mająca na celu popularyzację badań młodych naukowców szerszej publiczności, a także kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych oraz rozwój dyskusji nad zagadnieniami z różnych dziedzin nauki. Patronat nad przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki. 

Od 2023 roku Studencko-Doktoranckie Salony Naukowe odbywają się we współpracy z Radą Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Studencko-Doktoranckie Salony Naukowe to cykl otwartych seminariów, na których prelegentami są studenci i doktoranci. Jako przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych mogą zaprezentować zagadnienia z ich obszaru zainteresowania lub badań i rywalizować swoimi referatami o nagrody rzeczowe i pieniężne oraz o awans do finałowego Salonu Końcoworocznego. 

Salon Naukowy jest kontynuacją istniejącego od 2007 roku Salonu Naukowo-Kulturalnego cieszącego się dużą popularnością. Wraz z nową edycją Studencko-Doktoranckich Salonów Naukowych ustanowiony został KONKURS na najlepsze prezentacje popularnonaukowe promujące badania i projekty naukowe doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas każdego ze spotkań prezentowane jest 6 referatów, spośród których publiczność wybierze najlepszy referat w sekcji doktoranckiej oraz najlepszy referat w sekcji studenckiej. Kolejnym etapem konkursu jest wybór referatu roku. 

Przewidziane nagrody

  • Referat miesiąca: nagroda rzeczowa o wysokości 500 zł   
  • Referat roku: 
    4 000 zł – Nagroda Główna Kapituły
    2 000 zł – Nagroda Publiczności 

 

Więcej informacji: salonynaukowe.uj.edu.pl 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Studencko-Doktoranckich Salonów Naukowych
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej