Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór tekstów do ,,Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Redakcja ,,Monografii TDUJ” ma przyjemność ogłosić nabór niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych, m.in. literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, antropologii, socjologii, historii do dwóch tomów monografii, których tematami przewodnimi są:

TOM 1: PAMIĘĆ, OBRAZ, PROJEKCJA

TOM 2: DOŚWIADCZENIE, DYSKURS, AKADEMIA

Termin nadsyłania artykułów naukowych mieszczących się w wyżej wymienionych blokach tematycznych upływa 20 grudnia 2019 r.

Język artykułu: polski, angielski

Artykuł powinien zawierać maksymalnie 30 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim.

Artykuły wraz ze wskazaniem bloku tematycznego monografii prosimy nadsyłać na adres monografia.tduj@gmail.com

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji.

Pragniemy zaznaczyć, że ,,Monografia TDUJ” będzie wydawana w wydawnictwie naukowym obecnym w wykazie wydawnictw punktowanych MNiSW (tzw. nowa lista).