Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie - 18.06.2020 r.

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie, która odbędzie się 18 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konferencja organizowana jest przez Szkołę Doktorską i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Mamy również przyjemność poinformować, że konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE .

Wydarzenie skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki, jej celem jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznym, nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą w zakresie własnych badań naukowych. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii lub czasopiśmie oraz jego prezentacja podczas jednej z sesji. Naszym celem jest stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu następujących dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów. Podczas konferencji zaplanowane jest także seminarium dotyczące standardów pisania artykułów naukowych do prestiżowych czasopism.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 29.02.2020 r. za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Konferencji, natomiast termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 31.07.2020 r. Pozytywnie zrecenzowane opracowania naukowe zostaną wydane w jednej z dwóch publikacji: czasopiśmie naukowym Journal of Economics and Management (publikacja w języku angielskim) lub w monografii wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (publikacja w języku polskim).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (https://www.ue.katowice.pl/jednostki/szkola-doktorska/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-doktorantow-i-mlodych-pracownikow-nauki-trojstyk-ekonomia-finanse-zarzadzanie.html) oraz na fanpage Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (link: https://www.facebook.com/SamorzadDoktorantowUEKatowice/ https://www.facebook.com/events/634672977280203/).

  Serdecznie Was zapraszamy i czekamy na Was w Katowicach!