Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TDUJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dofinansowanie działalności doktorantów edycja 2/2020/ TD UJ’s funding submission period: 2/2020 edition

W związku z wprowadzonymi przez JM Rektora ograniczeniami dotyczącymi organizacji wydarzeń na UJ oraz wstrzymaniem wyjazdów zagranicznych i krajowych, Rada zawiesiła dofinansowanie wyjazdów krajowych, wyjazdów zagranicznych i organizacji konferencji naukowych w bieżącej edycji konkursu na dofinansowanie działalności doktorantów. Nabór na dofinansowanie ww. kategorii zostanie wznowiony, kiedy minie sytuacja zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2. Wnioski o refundację kosztów korekty językowej artykułów z listy czasopism MNiSM prosimy składać drogą elektroniczną w formie skanów lub składać w skrzynce pocztowej Towarzystwa Doktorantów (ul. Czapskich 4/14).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny z Biurem Towarzystwa Doktorantów (doktoranci@uj.edu.pl, tel.: (012) 663 39 04) lub Wiceprezes Towarzystwa Doktorantów i Przewodniczącą Komisji Konkursowej mgr Joanną Świt (joanna.swit@doctoral.uj.edu.pl).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In accordance with the decision made by HM Rector of the Jagiellonian University regarding the restriction on event organising as well as the prohibition of foreign and domestic travel, the Council of the Association has suspended the funding of domestic and foreign travel as well as conference organisation in the current funding competition edition.

Submissions for abovementioned categories will be renewed as soon as the epidemiological warning regarding SARS-CoV-2 will have been lifted at the University.

The applications for the reimbursement for proofreading of a scientific article are still being accepted as scans or in paper. In the latter case, please put you application into the mail box of TD UJ’s office at Czapskich Street 4/14.
 
Should you have any questions please contact out office by phone or email (doktoranci@uj.edu.pl, (012) 663 39 04) or the Vicepresident of the Association and the Chairperson of the Committee – Joanna Świt at joanna.swit@doctoral.uj.edu.pl

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała Rady TDUJ w sprawie: zawieszenia niektórych kategorii dofinansowania w II edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego