Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dofinansowanie działalności doktorantów - edycja 3_2020

Zapraszamy do składania wniosków w następujących kategoriach: • refundacja kosztów korekty językowej artykułów • publikacja monografii.

W związku z wprowadzonymi przez JM Rektora ograniczeniami dotyczącymi organizacji wydarzeń na UJ oraz wstrzymaniem wyjazdów zagranicznych i krajowych, Rada zawiesiła dofinansowanie wyjazdów krajowych, wyjazdów zagranicznych i organizacji konferencji naukowych w bieżącej edycji Konkursu na dofinansowanie działalności doktorantów.

Nabór na dofinansowanie ww. kategorii zostanie wznowiony, kiedy minie sytuacja zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na wyjątkową sytuację, nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktorantów w edycji 3_2020 jest przedłużony i będzie trwał od 19 maja do 19 czerwca 2020 roku.
 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie elektronicznie, poprzez formularz
 
Wnioski oraz Regulamin są dostępne na stronie: https://doktoranci.uj.edu.pl/regulamin_konkursu
 
Wytyczne formalne dotyczące składania wniosku online:
1) Na wniosku nie muszą znajdować się podpisy doktoranta ani promotora (lub innej uprawnionej osoby).
2) Wniosek musi być złożony poprzez formularz z konta doktoranta w domenie uj.edu.pl. 
3) Jako załącznik do wniosku musi zostać dołączony e-mail od promotora lub innej osoby uprawnionej, wysłany z adresu w domenie uj.edu.pl lub innego uniwersyteckiego, popierający wniosek.
4) W przypadku recenzji będącej załącznikiem do wniosku o publikację – prosimy o załączenie podpisanego przez recenzenta skanu lub tekstu recenzji w pliku .doc lub .pdf wraz z mailem wysłanym przez recenzenta z domeny uj.edu.pl (lub innej uniwersyteckiej) potwierdzającym treść recenzji.
 
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Przewodniczącą Komisji pod adresem mailowym: joanna.swit@doctoral.uj.edu.pl