Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki edycji specjalnej 2020 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ

Wyniki edycji specjalnej 2020 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ

W związku z wynikającym z trwającej sytuacji epidemiologicznej znacznym utrudnieniem dostępu do literatury naukowej, niezbędnej do prowadzenia badań związanych z doktoratem, Rada Towarzystwa Doktorantów UJ, na wniosek Przewodniczącej Komisji ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów, ogłosiła nabór na specjalną edycję Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów. W edycji tej możliwe było składanie wniosków w jednej kategorii: dofinansowanie zakupu literatury naukowej.

W edycji specjalnej 2020 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów złożono 131 wniosków  123 wnioski rozpatrzono pozytywnie, a 8 wniosków odrzucono. Łącznie przyznano dofinansowanie na kwotę 52 772,00 zł.

Przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania wniosku Komisji ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów TD UJ oraz Rada TD UJ kierowały się dostępnością środków w budżecie i zasadnością oraz wysokością kosztorysu. W przypadku większości wniosków przyznana została kwota równa wnioskowanej. Obniżenia wynikały z ujęcia w kosztorysie kosztów przesyłki lub zbyt wysokim oszacowaniem kosztów po przeliczeniu z obcej waluty.

Ze względu na ochronę danych osobowych nazwiska zastąpiono numerem legitymacji.

Przyznane dofinansowanie należy rozliczyć do dnia 30.09.2020 r.

Do rozliczenia niezbędna jest faktura wystawiona na następujące dane:
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36

Opis na fakturze:
Faktury papierowe powinny być na odwrocie opisane w następujący sposób:
Faktura za książki dla Imię i Nazwisko. Zapłaciłem/łam z własnych środków, proszę o zwrot na konto: nr konta bankowego. Towar odebrałem/am w dniu: data.
Przed realizacją zamówienia dokonałem/łam rozpoznania rynku.

Opis faktur elektronicznych proszę przesłać w wiadomości e-mailowej wraz z fakturą.

Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami rozliczenia literatury sprowadzanej z zagranicy:
 Podając NIP należy go poprzedzić literami PL. VAT na fakturze powinien wynosić 0% (zostanie on pokryty w Polsce przez UJ).
W przypadku zamówień spoza Unii Europejskiej, aby rozliczyć taką fakturę, towary każdorazowo musiałyby być zgłoszone przez TD do oclenia. Dlatego odradzane są zakupy poza granicami UE (Wielka Brytania jest wyjątkiem w okresie przejściowym), a w przypadku, gdy książki nie są dostępne na rynku europejskim – polecane są zakupy poprzez polskie księgarnie specjalizujące się w sprowadzaniu takich książek.

Sposób doręczania faktur do TDUJ:
- faktury wystawione elektronicznie wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres: doktoranci@uj.edu.pl
(opis faktury proszę zawrzeć w wiadomości e-mailowej)
- faktury w formie papierowej wraz z potwierdzeniem przelewu należy wysłać pocztą na adres: 
Towarzystwo Doktorantów UJ
Ul. Gołębia 24
31-007 Kraków lub pozostawić w kopercie na Dzienniku Podawczym uczelni w Collegium Novum.

Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro TD UJ mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl

Towarzystwo Doktorantów UJ pragnie podziękować władzom Collegium Medicum UJ za przyznanie dotacji, przeznaczonej także na dofinansowanie Konkursu. 

W razie pytań prosimy o kontakt na email doktoranci@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny 12 663 39 04 lub 30 19. 

 

 

Pliki do pobrania
pdf
Wyniki edycji specjalnej 2020