Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy składania wniosków o miejsca w Domu Doktoranta

Terminy składania wniosków o miejsca w Domu Doktoranta

Szczegółowy harmonogram przyznawania miejsc w Domu Doktoranta na rok akademicki 2021/2022

30 czerwca – 15 lipca 2021 r. – I tura składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Doktoranta, dla osób posiadających status doktoranta (studiów trzeciego stopnia oraz szkół doktorskich) w roku akademickim 2019/2020,
22 lipca 2021 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców I tury,
2 września – 14 września 2021 r. – II tura składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Doktoranta, dla kandydatów do szkół doktorskich, którzy uzyskają status doktoranta w roku akademickim 2020/2021,
2 września – 14 września 2021 r. – termin składania odwołania od decyzji w sprawie przyznania miejsca w Domu Doktoranta dla wnioskodawców z I tury. Jednocześnie jest to termin na potwierdzenie rezerwacji miejsca dla doktorantów, którym przyznano miejsce w I turze,
21 września 2021 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z I tury,
21 września 2021 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców II tury,
22 – 27 września 2021 r. – termin składnia odwołań od decyzji w sprawie przyznania miejsca w Domu Doktoranta dla wnioskodawców z II tury,
30 września 2021 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z II tury,
15 października 2021 r. – termin dostarczania potwierdzenia o przyjęciu do szkół doktorskich w przypadku doktorantów 1 roku oraz potwierdzenia przedłużenia czasu trwania studiów doktoranckich dla doktorantów wyższych lat studiów doktoranckich.