Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17.12.2020 o godzinie 18:00

Rada Towarzystwa Doktorantów zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w czwartek, 17 grudnia o godz. 18.00 za pośrednictwem MS Teams.

 

 

 

 

Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w dniu 17 grudnia 2020 roku o godz. 18.00:

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
 4. Sprawozdanie z działalności Prezesa
 5. Sprawozdanie z działalności Rady
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 7. Absolutorium dla Prezesa
 8. Absolutorium dla Rady
 9. Wybory do Rady TD UJ na kadencję 2021
 10. Wybory do Komisji Rewizyjnej Rady TD UJ na kadencję 2021
 11. Dyskusja nad projektem nowego regulaminu TDUJ
 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Pytania do członków obecnej Rady oraz kandydatek i kandydatów na Radne i Radnych nowej kadencji zgłaszać można za pomocą formularza.

Szczegółowe informacje na temat projektu nowego regulaminu znajdują się na TUTAJ.

Pliki do pobrania
pdf
Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z działalności w 2020 roku