Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigranty badawcze w DigiWorld dla studentów i doktorantów

Minigranty badawcze w DigiWorld dla studentów i doktorantów

POB DigiWorld ogłasza konkurs Minigranty badawcze dla młodych w ramach POB DigiWorld w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021. Konkurs ma na celu aktywizację naukową studentów i doktorantów.

głoszenia projektów powinny obejmować badania podstawowe lub stosowane, związane ze strategicznymi tematami POB DigiWorld (zakładka „Opis obszaru badawczego” na stronie https://id.uj.edu.pl/digiworld) oraz uwzględniające innowacyjność, interdyscyplinarność i internacjonalizację badań, realizowane pod nadzorem opiekuna naukowego (nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowo-technicznego zatrudnionego w Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora).

Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie na okres do 12 miesięcy w kwocie maksymalnej do:

- 20 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest uczestnik studiów III stopnia lub doktorant w szkole doktorskiej,
- 15 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów II stopnia lub student co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich,
- 10 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów I stopnia lub student co najwyżej III roku jednolitych studiów magisterskich.
Pula konkursu wynosi 525 000 zł (odpowiednio 200, 225 i 100 tys. zł w powyższych kategoriach).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim do 10 stycznia 2021 r. Wnioski można nadsyłać poprzez system informatyczny https://digiworld.cm-uj.krakow.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o wnikliwe zapoznanie się z: regulaminem, kryteriami oceny oraz umową grantową zamieszczonymi na stronie www.