Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne i redakcja miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocję szczególnie uzdolnionych autorów rozpraw doktorskich.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które obroniły rozprawy doktorskie na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Do konkursu można zgłosić pracę doktorską dotyczącą zagadnień z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego lub przesłać pocztą do 31.01.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2023 r.

 

Nagrodą w konkursie jest:

a) za zajęcie pierwszego miejsca – wydanie pracy w formie książki drukowanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne albo nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”;

b) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego (www.pwe.com.pl) w zakładce „Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską PiZS”:

 

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/praca-i-zabezpieczenie-spoleczne/o-czasopismie/konkurs-na-najlepsza-prace?PHPSESSID=o6a2opemi8nh5qremtjbg0bk4k

 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne i redakcja miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego oraz promocję szczególnie uzdolnionych autorów rozpraw doktorskich.

 

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które obroniły rozprawy doktorskie na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Do konkursu można zgłosić pracę doktorską dotyczącą zagadnień z zakresu prawa gospodarczego. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego lub przesłać pocztą do 31.01.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2023 r.

 

Nagrodą w konkursie jest:

a) za zajęcie pierwszego miejsca – wydanie pracy w formie książki drukowanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne albo nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”;

b) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego (www.pwe.com.pl) w zakładce „Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską PUG”:

 

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/o-czasopismie/konkurs-na-najlepsza-prace