Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki edycji nr 3/2013 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów oraz zasady rozliczenia

 


Do edycji nr 3/2013 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów złożono 145 wniosków na kwotę 159 624,13 zł. Odrzucono 11 wniosków, natomiast pozostałym 134 wnioskom przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 74 250 zł.

 

Osoby chcące zapoznać się z oceną swojego wniosku, prosimy o kontakt przez pocztę elektroniczną z Krzysztofem Tlałką (krzysztof.tlalka@onet.eu).


Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami rozliczania przyznanego dofinansowania dostępnymi na stronie internetowej TD UJ. Ze względu na wymogi Kwestury UJ i zasady księgowania dokumentów konieczne jest dostarczanie faktur w ciągu 14 dni od ich wystawienia w przypadku faktur zapłaconych gotówką, 3 dni w przypadku faktur przelewowych oraz rozliczania delegacji w ciągu 14 dni od daty powrotu.

Osoby, które odbywają wyjazdy zagraniczne samochodem lub pobierają diety i rozliczają się w Dziale Współpracy Międzynarodowej jedynie na podstawie stosownych oświadczeń, zobowiązane są dostarczyć po powrocie do biura TD UJ  potwierdzenie z Instytucji przyjmującej, poświadczające pobyt.

 

Nazwiska osób, których wnioski zostały odrzucone lub przesunięte, nie są wykazane na załączonej liście. Osoby takie otrzymają indywidualnie drogą elektroniczną uzasadnienie decyzji. W razie wcześniejszych pytań prosimy o kontakt z Krzysztofem Tlałką (krzysztof.tlalka@onet.eu).

 

Podział środków w Konkursie TD UJ 03/2013