Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak wybrać przedstawicieli?

Jak wybrać przedstawicieli w radach wydziałów, radach instytutów i radach szkół doktorskich? 

1. Sporządzić wniosek o przeprowadzenie wyborów i zebrać pod nim podpisy przynajmniej 5 doktorantów będących doktorantami w danej jednostce organizacyjnej.

2. Wniosek o przeprowadzenie wyborów należy złożyć w Biurze TD UJ (ul. Czapskich 4/14).

3. W siedzibie TD UJ należy odebrać dokumenty potrzebne do przeprowadzenia wyborów. 

4. Doktoranci danej jednostki organizacyjnej ustalają termin i miejsce przeprowadzenia wyborów oraz informują o tym Biuro TD UJ. 

5. Termin i miejsce wyborów jest ogłaszany na stronie internetowej TD UJ i przesyłany doktorantom danej jednostki drogą elektroniczną przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia wyborów za pośrednictwem sekretariatu obsługującego daną jednostkę.

6. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania wyborów reguluje Uchwała Rady Towarzystwa Doktorantów z dnia 23 lutego 2020 roku. 

Pliki do pobrania
docx
Wniosek o przeprowadzenie wyborów przedstawiciela w Szkole Doktorskiej
doc
Wniosek o przeprowadzenie wyborów przedstawiciela w radzie wydziału
docx
Wniosek o przeprowadzenie wyborów przedstawiciela w radzie instytutu
pdf
Uchwała Rady TDUJ z dnia 23.01.2020 w sprawie szczegółowego trybu wyborów Przedstawicieli Doktoranckich
pdf
Wyciąg z Regulaminu Towarzystwa Doktorantów