Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o dofinansowanie działalności doktorantów – zmiany w regulaminie

​Od edycji 1/2020 (nabór od 18 listopada do 6 grudnia na projekty realizowane w terminie 1.01-31.03) obowiązywać będzie uaktualniony regulamin Konkursu o dofinansowanie działalności doktorantów. Wprowadzone zmiany związane są przede wszystkim z nowymi zapisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, ale też koniecznością dostosowania regulaminu do faktycznych potrzeb doktorantów i doktorantek UJ.

Są to między innymi:
- uaktualnienie zapisów dotyczących ministerialnej listy czasopism,
- wprowadzenie zapisów włączających doktorantów ze szkół doktorskich,
- wprowadzenie zapisów wyjaśniających zasady, jakimi kieruje się Komisja w trakcie rozpatrywania wniosków oraz ustalania kwot dofinansowań,
- usunięcie kategorii „tłumaczenie artykułu naukowego” przy jednoczesnym zwiększeniu maksymalnej kwoty na korektę artykułu naukowego do 1000 złotych,
- ograniczenie maksymalnego procentu dofinansowania publikacji przez TD UJ w przypadku, gdy jej współautorami/współredaktorami są osoby niebędące doktorantami UJ.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi wersjami regulaminu, wniosków oraz zasad rozliczania.

Obecnie trwają prace nad angielską wersją wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.