Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TDUJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki edycji 3_2020 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ

Wyniki edycji 3_2020 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ

W edycji 3_2020 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów złożono 12 wniosków, spośród których 5 zostało odrzuconych, natomiast pozostałe 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 30 099,00 zł.

Nabór wniosków zakończony został 19 czerwca 2020 roku. Zgodnie z obowiązującymi: Zarządzeniem nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem nr z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rada Towarzystwa Doktorantów UJ podjęła decyzję o ograniczeniu kategorii, w których przyznawane są dofinansowania w edycji 3_2020 do dwóch kategorii: dofinansowania korekty językowej artykułu do czasopisma z listy czasopism naukowych MNiSW, któremu przypisanych zostało więcej niż 70 punktów oraz publikacje naukowe, a także na przyjmowanie wniosków jedynie w formie elektronicznej.

Przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania wniosku Komisji ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów TD UJ oraz Rada TD UJ kierowały się dostępnością środków w budżecie, zasadnością oraz wysokością kosztorysu, obecnością dodatkowych źródeł finansowania oraz innych zmiennych, dostępnych do wglądu w Regulaminie Konkursu.

Są to ogólne wytyczne, którymi kierowały się Komisja ds. Konkursu oraz Rada TD UJ, przy czym każdy z przypadków był omawiany indywidualnie.

Ze względu na ochronę danych osobowych nazwiska zastąpiono numerem legitymacji.

Zwracamy uwagę, że za terminowe rozliczenie dofinansowania w Biurze TD UJ odpowiedzialny jest wnioskodawca osobiście. Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami rozliczenia, dostępnym pod adresem:

https://doktoranci.uj.edu.pl/rozliczanie

Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro TD UJ pisemnie lub mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl

Towarzystwo Doktorantów UJ pragnie podziękować władzom Collegium Medicum UJ za przyznanie dotacji, przeznaczonej także na dofinansowanie Konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt na email doktoranci@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny 12 663 39 04 lub 30 19.

Wyniki Konkursu

Nr legitymacji

Kwota dofinansowania

1100X60

1000

2011X62347

6000

1090X11

6000

1101X49

6000

1066X43

6000

1076X15

2796

1101X91

2303