Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TDUJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt „Szkolenia na start”

Projekt „Szkolenia na start”

Zachęcamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo Doktorantów w ramach projektu “Szkolenia na start”. Projekt realizowany jest w dniach 12 - 16 października. Wszystkie szkolenia odbędą się w formie zdalnej.

Poniedziałek, 12 października – środa, 14 października: 

14.00 – 16.00 Pisanie publikacji (szkolenie w trzech częściach) 

Publikacje stały się, na skutek technokratycznego systemu zarządzania nauką, swoistą walutą w naukowym świecie. Prowadzący opowie, jak ta waluta funkcjonuje, zachęci do rozważań o tym co, po co, gdzie i jak publikować. Podpowie, jak zabrać się za planowanie i przygotowanie publikacji, jak przejść przez etap pisania i publikowania, na co zwracają uwagę redaktorzy i recenzenci najlepszych czasopism. 

Prowadzący: dr hab. Piotr Wasylczyk 

Zapisy

 

Poniedziałek, 12 października: 

17.00 – 20.00 Techniki zapamiętywania 

Masz trudność z przyswajaniem większej partii materiału? Zdarza Ci się nie pamiętać imion osób, które dopiero poznałaś_eś? Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób opracować materiał, aby był on łatwiejszy do nauczenia się? Dzięki kilku prostym krokom możemy skuteczniej zapamiętywać informacje zarówno te proste jak i bardziej złożone. Uczestnicząc w szkoleniu: - poznasz techniki, które pomogą Ci usprawnić selekcję informacji oraz pobudzą obydwie półkule do pracy, - dowiesz się jak w wizualny sposób opracować materiał, aby był łatwiejszy do przyswojenia, a powtórki przed egzaminem mniej czasochłonne, - nauczysz się jak skutecznie zapamiętywać a zasadę 3xZ (zakuć, zdać, zapomnieć) odłożyć do lamusa, - jak podczas zajęć operować językiem, żeby przekazywana wiedza była łatwiejsza do przyswojenia. 

Prowadząca: dr Dominika Zapotoczna 

Zapisy 

 

Wtorek, 13 października: 

10.00 – 13.00 Otwarta, transparentna i rzetelna nauka – wprowadzenie  

W ciągu ostatnich kilku lat jesteśmy świadkami ożywionej dyskusji na temat tego, jak ulepszać prowadzenie badań naukowych. Ta dyskusja wywołała szereg dynamicznych zmian oraz praktycznych rekomendacji w zakresie prowadzenia badań w duchu otwartej nauki. Celem warsztatu jest omówienia źródeł problemów z replikowalnością badań naukowych oraz przedstawienie praktyk otwartej nauki takich jak m.in. prerejestracja badań, udostępnianie danych, czy otwarty dostęp do publikacji. Przedyskutuję również ich możliwe ograniczenia oraz przedstawię źródła wiedzy i inne zasoby pomagające wdrożyć praktyki w swojej własnej pracy badawczej. 

Prowadząca: dr Katarzyna Jaśko 

Zapisy 

 

16.00 – 17.30 Grzeczność w komunikacji  

Szkolenie poświęcone jest grzeczności w komunikacji interpersonalnej w kontekście akademickim i służbowym z elementami: 

- zasad dobrego wychowania 

- prowadzenia korespondencji służbowej - tytułowania 

Prowadzący: Radosław Sadowski 

Zapisy 

 

20.00 – 22.00 Networking  

Networking można określić mianem sztuki. To umiejętność mówienia o sobie oraz nawiązywanie oraz budowanie relacji z innymi. Są one cenne, ponieważ mogą pomóc nam wyznaczone cele naukowe. Uczestnicząc w Networkingu online:  

- dowiesz się jak zaprezentować siebie grupie nieznanych osób,  

- nauczysz jak dzięki siatce kontaktów możesz zwiększyć skuteczność swojego działania,  

- poznasz zasady networkingu oraz ich zastosowanie,  

- dowiesz się jak zarządzać pracą naukową. 

Prowadząca: dr Dominika Zapotoczna 

Zapisy 

 

Środa, 14 października: 

10.00 – 13.00 Bazy danych, repozytoria i systemy udostępniania zasobów naukowych 

Szkolenie ma na celu zapoznanie z bazami danych, repozytoriami, bibliotekami cyfrowymi i systemami udostępniania publikacji naukowych. Pozwoli także na rozwój umiejętności związanych z wyszukiwaniem informacji w wymienionych systemach. Szkolenie obejmie następujące tematy: strategia wyszukiwania informacji, multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service; zagraniczne bazy danych w płatnym dostępie, bazy bibliograficzne Web of Science i Scopus, identyfikator naukowca ORCID, systemy i agregatory udostępniające publikacje w otwartym dostępie (polskie i zagraniczne). 

Prowadzący: dr Leszek Szafrański  

Zapisy 

 

16.00 – 19.00 Aplikacje dla badacza 

Użyteczne dla badacza aplikacje dostępne w wersjach przeglądarkowych. Będą zaprezentowane krótko - bardziej celu pokazania jaki może być efekt niż szczegółowego wyjaśnianie - ponieważ o każdej z nich można by zrobić osobne 3 godzinne szkolenie. Kategorie aplikacji, które będą omawiane: do wykładów i zbierania feedbacku, rozmowy online/wykłady online, graficzna część prezentacji, zarządzanie projektami, zbieranie wiedzy, organizacja terminów, wyszukiwanie wiedzy naukowej. Istotnym elementem szkolenia będzie również wymiana wiedzą pomiędzy uczestnikami – dzięki temu będziemy mogli też poznać inne praktycznie używane aplikacje.  

Prowadzący: Bartłomiej Świstak Piotrowski 

Zapisy 

 

16.00 – 20.00 MS Excel dla doktoranta bez tajemnic 

Celem jest przedstawienie użytecznych rozwiązań w programie Excel (ABC formularzy kalkulacyjnych, formuły, wykresy, tabele przestawne), które ułatwią doktorantowi prowadzenie badań naukowych, prowadzenie obliczeń i atrakcyjne prezentowanie wyników. Szkolenie adresowane dla doktorantów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

Prowadzący: dr Paweł Czarnecki 

Zapisy 

 

19.00 – 21.00 „Ekologiczne” zarządzanie czasem – jak zachować dystans? 

Jeśli masz wrażenie, że dobra jest za krótka, aby wywiązać się ze wszystkich obowiązków i przy okazji znaleźć czas dla siebie to to szkolenie jest dla Ciebie. Organizacja zadań oraz zarządzanie czasem jest ważną umiejętnością, z której korzystamy zarówno na kanwie zawodowej jak i osobistej. Uczestnicząc w szkoleniu: 

- poznasz matrycę, która ułatwi Ci segregację zadań,  

- nauczysz się jak organizować sobie pracę, żeby zaoszczędzić czas, - jak zarządzać przerwami w pracy, aby nie rozbijały planu dnia,  

- jak radzić sobie z poczuciem „tracenia” czasu,  

- dowiesz się w jaki sposób zadbać o komfort psychiczny nawet podczas najbardziej pracowitego okresu. 

Prowadząca: dr Dominika Zapotoczna 

Zapisy 

 

Czwartek, 15 października: 

14.00 – 16.00 Planowanie kariery naukowej 

A więc chcesz zostać naukowcem? Zgłębiać zagadki Wszechświata i poszukiwać odpowiedzi na Najważniejsze Pytania? Czy jednak masz świadomość, jak funkcjonuje naukowy ekosystem, w którym się znajdziesz? Co jest ważne, a co nie? Jak właściwie wybrać temat badań (i kiedy go porzucić)? Jak znaleźć promotora/mentora, który pomoże Ci się rozwijać? Jak poznać dobrą grupę badawczą i jak do niej dołączyć? 

Prowadzący: dr hab. Piotr Wasylczyk        

Zapisy 

 

Piątek, 16 października: 

10.00 – 13.00 Pegaz jako ciekawe narzędzie weryfikowania wiedzy 

Celem jest przedstawienie użytecznych rozwiązań w programie na platformie PEGAZ (wprowadzenie do platformy, przygotowanie testów, przygotowanie ciekawych materiałów dydaktycznych oraz ich zamieszczanie na platformie ), które ułatwią doktorantowi prowadzenie badań naukowych, prowadzenie obliczeń i atrakcyjne prezentowanie wyników. Szkolenie adresowane dla doktorantów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a poziom szkolenia zostanie dostosowany do poziomu uczestników. 

Prowadzący: dr Paweł Czarnecki 

Zapisy 

 

10.00 – 15.00 Wprowadzenie do zaawansowanych funkcjonalności Microsoft Word 

Szkolenie wprowadzi uczestnika w obszar zaawansowanej funkcjonalności oprogramowania MS Word, przydatnej w tworzeniu i redakcji materiałów oraz prac naukowych. Szkolenie pokryje takie obszary jak dostosowanie konfiguracji do potrzeb użytkownika; zaawansowane funkcjonalności z zakresu edycji, zarządzania tekstem, bibliografii, wykresów i grafiki, obsługi języków, dodatków, itp. 

Prowadzący: Robert Partyka           

Zapisy 

 

16.00 – 19.00 Akademicki savoir-vivre 

Celem szkolenia jest zaznajomienie kursantów z podstawowymi normami kurtuazji oraz z zasadami etykiety przydatnymi w procesie nauczania na szczeblu akademickim oraz w pracy naukowej i organizacyjnej wykonywanej na uczelni. Zagadnienia:  

- tytułowanie (w tym tytuły i stopnie naukowe, tytuły kurtuazyjne) oraz zasady pierwszeństwa  

- korespondencja (w tym etykieta w Internecie, czyli „netykieta”)  

- zaproszenia i wizytówki - etykieta konferencyjna i rodzaje przyjęć  

- właściwy ubiór. 

Wyżej wymieniona wiedza wywodzi się w dużej mierze z obowiązującego w społeczności międzynarodowej protokołu dyplomatycznego. 

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ 

Zapisy