Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów - edycja 4/2021

Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów - edycja 4/2021

Z radością ogłaszamy nabór na edycję 4_2021, w której doktoranci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie udziału w konferencji online, refundację kosztów korekty językowej artykułów, a także o dofinansowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych, w celu czynnego udziału w konferencji naukowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktorantów w 4 edycji konkursu na rok 2021 będzie trwał od 27.08.2021 do 17.09.2021. W tej edycji można składać wnioski na projekty realizowane w okresie od 01.10.2021 – 31.12.2021, w następujących kategoriach:

- udział w konferencji online (dofinansowanie opłaty konferencyjnej),
- refundacja kosztów korekty językowej artykułów,
- wyjazd krajowy w celu czynnego udziału w konferencji naukowej,
- wyjazd zagraniczny w celu czynnego udziału w konferencji naukowej.


Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zasadami rozliczenia, które są dostępne na stronach:
https://doktoranci.uj.edu.pl/regulamin_konkursu 
https://doktoranci.uj.edu.pl/rozliczanie
 

Każdy wniosek należy złożyć poprzez uzupełnienie formularza MS Forms.
 

Każdy wniosek musi zawierać akceptację promotora, która powinna być wyrażona mailowo. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Przewodniczącą Komisji Konkursowej Urszulą Maliną (konkurs.tduj@uj.edu.pl).