Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki edycji specjalnej 2022 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyniki edycji specjalnej 2022 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

W edycji specjalnej 2022 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów, złożono 23 wnioski, spośród których 19 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a 4 odrzucono. Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 18 710,00 zł. Nabór wniosków zakończony został 28 kwietnia 2022 roku.

Przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania wniosku Komisji ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów TD UJ oraz Rada TD UJ kierowały się dostępnością środków w budżecie, zasadnością oraz wysokością kosztorysu, obecnością dodatkowych źródeł finansowania oraz innych zmiennych, dostępnych do wglądu w Regulaminie Konkursu. Są to ogólne wytyczne, którymi kierowały się Komisja ds. Konkursu oraz Rada TD UJ, przy czym każdy z przypadków był omawiany indywidualnie. Ze względu na ochronę danych osobowych nazwiska zastąpiono numerem legitymacji.

Zwracamy uwagę, że za terminowe rozliczenie dofinansowania w Biurze TD UJ odpowiedzialny jest wnioskodawca osobiście.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami rozliczenia, dostępnym pod adresem: https://doktoranci.uj.edu.pl/rozliczanie Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro TD UJ pisemnie lub mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl

Towarzystwo Doktorantów UJ pragnie podziękować władzom Collegium Medicum UJ za przyznanie dotacji, przeznaczonej także na dofinansowanie Konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt na email doktoranci@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny 12 663 39 04 lub 30 19.

Pliki do pobrania
pdf
Wyniki edycja specjalna_2022