Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów – Edycja 3_2022

Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów – Edycja 3_2022

Z radością ogłaszamy nabór na edycję 3_2022 Konkursu, w której doktoranci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie udziału w konferencji online, refundację kosztów korekty językowej artykułu naukowego, wydanie publikacji a także o dofinansowanie wyjazdu krajowego i zagranicznego w celu czynnego udziału w konferencji naukowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktorantów w edycji 3_2022 będzie trwał od 23.05.2022 do 10.06.2022. 

 
W tej edycji można składać wnioski na projekty realizowane w okresie 1.07.2022 – 30.09.2022, w następujących kategoriach:
- udział w konferencji online (dofinansowanie opłaty konferencyjnej),
- refundacja kosztów korekty językowej artykułu naukowego
- wydanie publikacji
- wyjazd krajowy w celu czynnego udziału w konferencji naukowej,
- wyjazd zagraniczny w celu czynnego udziału w konferencji naukowej.


Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zasadami rozliczenia, które są dostępne na stronach:
https://doktoranci.uj.edu.pl/regulamin_konkursu 
https://doktoranci.uj.edu.pl/rozliczanie
Każdy wniosek należy złożyć poprzez uzupełnienie formularza MS Forms.
Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286zQqGSQASwRAiymjHm9t1_BUQ0o4SUJUQUgxNzYyRUtTN1ZPWlZSWjIxNC4u (aktywny od 23.05)


Każdy wniosek musi zawierać akceptację promotora, która powinna być wyrażona mailowo z adresu w domenie uj.edu.pl. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komisji Konkursowej Mikołajem Dunikowskim (konkurs.tduj@uj.edu.pl).