Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów - nabór ciągły

Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów - nabór ciągły

Z radością ogłaszamy rozpoczęcie ciągłego naboru wniosków do Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów.

Zgodnie z nowym regulaminem, Konkurs nadal odbywa się w czterech edycjach rozpoczynających się 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października danego roku. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski nadesłane na miesiąc przed początkiem danej edycji.  W przypadku edycji 2_2023, obejmującej okres po 1 kwietnia 2023, wnioski można nadsyłać wyjątkowo do 8 marca. Doktoranci w każdej edycji mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w konferencji online, refundację kosztów korekty językowej artykułu naukowego, wydanie publikacji a także o dofinansowanie wyjazdu krajowego i zagranicznego w celu czynnego udziału w konferencji naukowej.

Zachęcamy także do zapoznania się z nowymi, wyższymi kwotami maksymalnego dofinansowania w każdej kategorii. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zasadami rozliczenia, które są dostępne na stronach: https://doktoranci.uj.edu.pl/regulamin_konkursu

https://doktoranci.uj.edu.pl/rozliczanie

Każdy wniosek należy złożyć poprzez uzupełnienie formularza MS Forms. Link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286zQqGSQASwRAiymjHm9t1_BUQ1RaRUE3OFMwNE5CMVZRODE5WlMyTTlJVy4u

Każdy wniosek musi zawierać akceptację promotora, która powinna być wyrażona mailowo z adresu w domenie uj.edu.pl. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komisji Konkursowej Mikołajem Dunikowskim (konkurs.tduj@uj.edu.pl).