Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TDUJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki edycja 4_2020 Konkursu na dofinansowanie działalności doktorantów

Wyniki edycja 4_2020 Konkursu na dofinansowanie działalności doktorantów

W edycji 4_2020 połączonej z drugą specjalną edycją Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów, złożono 96 wniosków, spośród których 84 wnioski rozpatrzono pozytywnie, a 12 wniosków odrzucono. Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 38 734,00 zł.

Nabór wniosków zakończony został 16 września 2020 roku. 

W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiczną i związanymi z tym obostrzeniami, utrudniającymi bądź uniemożliwiającymi działalność doktorantów poza granicami Polski, Towarzystwo Doktorantów UJ podjęło decyzję o ponownym dofinansowaniu zakupu literatury naukowej oraz dofinansowaniu korekt językowych artykułów do czasopism z listy czasopism naukowych MNiSW, a także o przyjmowaniu wniosków jedynie w formie elektronicznej.

Przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania wniosku Komisji ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów TD UJ oraz Rada TD UJ kierowały się dostępnością środków w budżecie, zasadnością oraz wysokością kosztorysu, obecnością dodatkowych źródeł finansowania oraz innych zmiennych, dostępnych do wglądu w Regulaminie Konkursu.
Są to ogólne wytyczne, którymi kierowały się Komisja ds. Konkursu oraz Rada TD UJ, przy czym każdy z przypadków był omawiany indywidualnie.
Ze względu na ochronę danych osobowych nazwiska zastąpiono numerem legitymacji.

Zwracamy uwagę, że za terminowe rozliczenie dofinansowania w Biurze TD UJ odpowiedzialny jest wnioskodawca osobiście. 

Faktury za literaturę naukową należy złożyć w Biurze TDUJ do 30.11.2020 r.
Rozliczyć można faktury za książki zakupione na terenie Unii Europejskiej. Faktura musi być wystawiona na dane Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prosimy o uważne zapoznanie się z uzupełnionymi Zasadami rozliczenia, dostępnym pod adresem:
https://doktoranci.uj.edu.pl/rozliczanie

Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro TD UJ pisemnie lub mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl

Towarzystwo Doktorantów UJ pragnie podziękować władzom Collegium Medicum UJ za przyznanie dotacji, przeznaczonej także na dofinansowanie Konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt na email doktoranci@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny 12 663 39 04 lub 30 19.

Pliki do pobrania
pdf
Wyniki edycji 4_2020